Sunday Bible Readings for February 2016

7Sunday next before LentExodus 34:29-end; 2 Corinthians 3:12-4:2;
Luke 9:28-36
141st Sunday of LentDeuteronomy 26:1-11; Romans 10:8b-13;
Luke 4:1-13
212nd Sunday of LentGenesis 15:1-12,17-18; Philippians 3:17-4:1;
Luke 13:31-end
283rd Sunday of LentIsaiah 55:1-9; 1 Corinthians 10:1-13;
Luke 13:1-9