Sunday Bible Readings for January 2016

3EpiphanyIsaiah 60:1-6; Ephesians 3:1-12;
Matthew 2:1-12
10Baptism of ChristIsaiah 43:1-7; Acts 8:14-17;
Luke 3:15-17,21-22
172nd Sunday of EpiphanyIsaiah 62:1-5; 1 Corinthians 12:1-11;
John 2:1-11
243rd Sunday of EpiphanyNehemiah 8:1-3,5-6,8-10;
1 Corinthians 12:12-31a; Luke 4:14-21
314th Sunday of EpiphanyEzekiel 43:27-44:4; 1 Corinthians 13;
Luke 2:22-40